Prezydent Opola powołał Referat ds. Integracji społecznej oraz Pełnomocnika ds. Równego Traktowania. Docenianie różnorodności niesie ze sobą wyzwanie zapewnienia wszystkim mieszkańcom równych szans.

Referat powstał przy Centrum Dialogu Obywatelskiego. Ma pomóc w realizacji celu, jakim jest sprawiedliwe traktowanie i włączanie do społeczności wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od statusu danej osoby. W procesie tym konieczne jest poświęcenie szczególnej uwagi grupom mniejszościowym.

Do zadań Referatu ds. integracji społecznej będą należeć między innymi:

  • zwiększenie wiedzy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście,
  • wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy mieszkających w Opolu oraz ich integracji z mieszkańcami Opola poprzez: informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Opolu, popularyzowanie wiedzy na temat wydarzeń kulturalno – oświatowych, pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji,
  • wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy w Opolu, w tym: uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej udostępnionej do obsługi cudzoziemców, obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów.