Przy wsparciu unijnym Zakole Łyny stanie się atrakcyjnym i funkcjonalnym miejscem. Wszystko z zachowaniem jego regionalnej tożsamości.

- Zakole Łyny to strategiczna lokalizacja w ścisłym centrum - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Właśnie z tego powodu miejsce to powinno pozostać wyjątkowe, dostępne dla wszystkich i tworzyć nową jakość.

Dawniej przy ulicy Knosały istniała dzielnica przemysłowa. Mieściły się tu: gazownia, dwa tartaki, a nawet nieduża fabryka. Z czasem dawne nieruchomości popadły w ruinę, a w Zakolu Łyny zaczęły dominować garaże, magazyny i baraki. Zagospodarowanie tych terenów ma na celu przywrócenie obszarowi Zakola Łyny funkcji społecznych oraz podniesienie jego atrakcyjności.

Obecnie, w bezpośrednim sąsiedztwie stoją bloki mieszkalne. Dodatkowo, teren ten ożył dzięki budowie nowego Parku Centralnego. Realizacja projektu pozwoli przekształcić Zakole Łyny w naturalne i nowoczesne przedłużenie Starego Miasta. Po zaadaptowaniu na muzeum dawnej Zajezdni Trolejbusowej oraz zagospodarowaniu terenu wokół, utworzony zostanie ciąg Stare Miasto - Zakole Łyny - Park Centralny.

W ramach projektu, przy Muzeum Nowoczesności powstanie plac korespondujący z sąsiadującym Parkiem Centralnym, a także z przestrzenią, zaplanowaną przy budynku zajezdni. Sercem placu będzie fontanna typu dry-plaza.