Inteligentne rozwiązania zastosowane w Olsztynie dotyczące m.in. infrastruktury oświetleniowej poznali uczestnicy konferencji Smart City Forum.

- W Olsztynie konsekwentnie od kilku lat prowadzone są inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulicznego z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań - mówi wiceprezydent Halina Zaborowska-Boruch. - Wykorzystaliśmy lampy LED, z urządzeniami do sterowania i zdalnego nadzoru przy użyciu czujników ruchu. Badania potwierdziły, że wykorzystanie systemu skutkuje oszczędnościami w zużyciu energii na poziomie ponad 70 proc. dla terenów rekreacyjnych i ponad 50 proc. dla ulic. Obecnie w systemie funkcjonuje ponad 3,5 tys. latarń: ponad 900 oświetla tereny rekreacyjne (ścieżki piesze i pieszo-rowerowe) ok. 2000 latarń oświetla ulice i ponad 600 ciągi rowerowe w sąsiedztwie ulic.

System zarządzania oświetleniem miejskim jest stale rozwijany. Wykorzystuje infrastrukturę wybudowana w ramach realizacji projektu ITS takich jak stacje pogodowe, elementy ustalające strumienie ruch pojazdów, a docelowo zostanie zintegrowany jako jedna z aplikacji ITS co daje możliwość sterowania nim w sytuacjach zdarzeń drogowych z Miejskiego Centrum Sterowania Ruchem

Dwudniowa konferencja Smart City Forum, która odbyła się w Warszawie, poruszała tematykę usług poprawiających m.in. jakość życia mieszkańców miast poprzez wprowadzenie inteligentnych rozwiązań. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów i firm z całej Polski. Olsztyn był gospodarzem bloku tematycznego "inteligentna infrastruktura oświetleniowa a mobilność miejska", w ramach którego wiceprezydent Halina Zaborowska-Boruch prezentowała inteligentne rozwiązania zastosowane w Olsztynie.