Samorząd Olkuszu we współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” realizuje akcję „Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918 – 2018”, która swym zasięgiem obejmie cztery gminy.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oleśnicy ma już kilkunastoletnią tradycję.Celem akcji jest popularyzacja wśród mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej sylwetek osób zasłużonych w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości. Są to postaci, które wniosły swe zasługi w skali ogólnopolskiej, jak choćby generał Stefan Buchowiecki, twórca służb medycznych Legionów, czy Antoni Minkiewicz, współpracownik Józefa Piłsudskiego i minister aprowizacji. Na naklejkach znaleźli się również zasłużeni przede wszystkim lokalnie działacze: Jan Jarno, pierwszy starosta Jerzy Stamirowski, Stanisław Bac, Wieńczysława Buchowiecka, Antoni Wiatrowski, Karol Radłowski i Aleksander Machnicki.

Swoich patronów otrzymało więc dziewięć autobusów świadczących usługi dla ZKG KM w Olkuszu. W ramach akcji sylwetki zasłużonych zostały umieszczone na biletach komunikacji miejskiej. Poza tym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy została stworzona specjalna zakładka, gdzie można zapoznać się z życiorysami i fotografiami tych osób.

Chcemy poprzez tę akcję dotrzeć do jak największej grupy naszych mieszkańców, w tym do osób, które dotąd nie interesowały się historią. Osoby, których zasługi przypominamy w ramach tej akcji, wniosły duży wkład nie tylko w odzyskanie niepodległości, ale także budowanie samorządu lokalnego w Olkuszu i na ziemi olkuskiej – wyjaśniają Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza oraz Tadeusz Chwast, przewodniczący Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu.