Dzięki staraniom Stowarzyszenia Gmin Polskich „ Energie Cities” Gminy będące członkami Stowarzyszenia i sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów otrzymały możliwość uczestniczenia w projekcie "Garden over the head".
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Gmin Polskich „ Energie Cities” Gminy będące członkami Stowarzyszenia i sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów otrzymały możliwość uczestniczenia w projekcie "Garden over the head".