Minister Rozwoju i Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania podatku VAT oraz PIT/CIT w ramach umów o PPP.

Realizując zapisy postanowień Polityki PPP [link], z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Minister Rozwoju i Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania podatku VAT oraz PIT/CIT w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Objaśnienia dostępne są m.in. na stronie Platformy PPP.

Objaśnienia wyraźnie wskazują m.in., że nie ma konieczności ponownego odprowadzania podatku VAT za wynagrodzenie za usługę budowlaną, które jest płacone na etapie utrzymania i zarządzania, czyli nie ma obowiązku ponownego wystawiania faktury VAT. Wskazano także, że świadczenie tzw. usługi finansowej polegającej na rozłożeniu w czasie płatności wynagrodzenia za usługę projektową i usługę budowlano-montażową jest zwolnione z podatku VAT.