W ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury 24 listopada br. w Poznaniu odbędzie się ciekawa dla miast konferencja pt. „Samorząd jako organizator życia kulturalnego – role, normy, dobre praktyki”.

Związek Miast Polskich został poproszony o przekazanie miastom członkowskim poniższego zawiadomienia, które dotyczy ciekawej z punktu widzenia miast konferencji dotyczącej samorządowej kultury. Dlatego zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu 24 listopada na przyjazd do Poznania:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz koordynowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. „Samorząd jako organizator życia kulturalnego – role, normy, dobre praktyki”. Będzie ona podsumowaniem cyklu konferencji poświęconych dziedzinom: muzyki, kultury ludowej, teatru, sztuk wizualnych i tańca, które miały miejsce we wrześniu br. (http://www.konferencjakultury.pl)

Akademia Muzyczna im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu i Teatru Muzyczny w Poznaniu, jako partnerzy wydarzenia, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tym spotkaniu, które odbędzie się 24 listopada br. w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu w godzinach od 9:30 (rejestracja) do 17:30 (koniec ostatniego panelu).

Poznańskie spotkanie otwiera II turę Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, w ramach której przez MKiDN organizowane są następujące wydarzenia:
· 24.11.2017 - Poznań - Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu: „Samorząd jako organizator życia kulturalnego - role, normy, dobre praktyki"
· 27.11.2017 - Szczecin - Filharmonia Szczecińska: „Organizacje niezależne i domy kultury - zadania i rozwiązania dedykowane"
· 29.11.2017 - Bydgoszcz - Opera Nova: „Artysta profesjonalny na rynku pracy - definicje, narzędzia, uprawnienia"
· 30.11-01.12.2017 - Olsztyn - Filharmonia Warmińsko-Mazurska: „Instytucja kultury - funkcje, zadania, rozwiązania prawne i dobre praktyki"
· 04.12.2017 - Katowice - NOSPR: „Mechanizmy finansowania kultury - rozwiązania systemowe i alternatywne"
· 17.12.2017 - Rzeszów - Filharmonia Podkarpacka: „Ochrona dziedzictwa kulturowego - zadania, priorytety, narzędzia"

W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDĄ PAŃSTWO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa obecności na konferencji (informacja o sposobie rejestracji znajduje się poniżej) oraz przekazanie informacji o tym wydarzeniu dyrektorom podległych Państwu instytucji kultury i organizacjom pozarządowym czynnie współpracującym z samorządami i angażującymi się w organizowanie życia kulturalnego.

Obecność na konferencji potwierdziła Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Wanda Zwinogrodzka.

Rejestracja trwa do 20 listopada br. i jest możliwa poprzez stronę https://bilety.nifc.pl/rezerwacja/termin.html?idg=...

Z wyrazami uszanowania,
Przemysław Kieliszewski,
dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu