Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski to temat konferencji, która odbędzie się w Krakowie 23 października 2017 r.

Zapraszamy na posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na temat roli wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.

Jesteśmy świadkami wzrostu znaczenia metropolii i dużych miast - lokomotyw rozwoju regionów Polski i coraz aktywniejszych graczy na scenie europejskiej. Celem konferencji zorganizowanej przez KPZK PAN wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa i przy udziale praktyków, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jak wzmocnić duże ośrodki miejskie, aby były silniejszymi centrami wzrostu i innowacji w globalizującym się świecie. Wypracowane podczas konferencji rekomendacje będą miały praktyczne zastosowanie również dla średnich i mniejszych miast.

Konferencja odbędzie się w Krakowie 23 października 2017 r. (tj. poniedziałek), w Sali Obrad Rady Miasta im. Stanisława Wyspiańskiego (Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4).

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o potwierdzanie udziału w posiedzeniu drogą e-mailową (na adres legutkopl@wp.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w dyskusję.

W załączeniu zaproszenie i program.