Ciechanów to pierwsze polskie miasto, które uporządkuje reklamy w mieście. O doświadczeniach i wyzwaniach stojących przed miastami dyskutowano podczas konferencji w dniu 9 września br.

"Ustawa krajobrazowa. Reklamy w krajobrazie miejskim: pierwsze doświadczenia, propozycje rozwiązań”- to tytuł konferencji, która 9 września, została zorganizowana przez Związek Miast Polskich na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Ponad dwustu przedstawicieli miast członkowskich Związku Miast Polskich wzięło udział w spotkaniu. Ciechanów, to miasto, które jako pierwsze w Polsce przyjęło zarówno uchwałę porządkującą reklamy, jak i wprowadziło opłatę.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały regulacje wprowadzone przez Ciechanów, założenia tzw. ustawy krajobrazowej, aspekty prawne, kwestie przestrzeni miejskiej jako krajobrazu, ładu przestrzennego, opłaty reklamowej, monitoringu reklam.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o propozycjach rozwiązań. W konferencji wziął udział między innymi architekt, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Ministerstwie Infrastruktury, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz architekci, urbaniści oraz pracownicy urzędów.

Szeroka relacja z konferencji we wrześniowym "Samorządzie Miejskim".

Prezentacje:

Kodeks Krajobrazowy dla Łodzi

Otwórz się na Ciechanów - film

Ustawa krajobrazowa - Andrzej Kalinowski

Ustawa krajobrazowa - nowe zadania samorządu województwa - Monika Brzeszkiewicz-Kowalska

Przestrzeń miejska jako krajobraz - Natalia Zborowska

Ustawa krajobrazowa. Reklamy w krajobrazie miejskim. Pierwsze doświadczenia, propozycje rozwiązań - komentarz prawnika

Narzędzia wspomagające miasta w zakresie monitoringu reklam – PwC Polska