24 i 25 kwietnia w Gdyni odbędzie się I Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek-dziecko”.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Prezydentem Miasta Gdyni i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek-dziecko”.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, a rolę gospodarza pełni Miasto Gdynia, odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku, na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Głównym celem spotkania jest prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń wśród specjalistów i samorządowców odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze wsparcia dziecka i rodziny. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można skutecznie osiągać cele i realizować kierunki rozwoju wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej.

W ramach spotkania organizatorzy zaplanowali cykl dwudniowych zajęć, obejmujących: wykłady, wizyty studyjne, warsztaty i panele dyskusyjne. Wśród uczestników znajdzie się m.in. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, spodziewany jest także udział przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z minister Elżbietą Rafalską na czele. Jeden z wykładów poprowadzi sędzia Artur Lipiński, występujący w telewizyjnym serialu paradokumentalnym „Sąd Rodzinny”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Koszt akredytacji wynosi 210 zł brutto od osoby. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: udział w konferencji (sesje plenarne, warsztaty, panele dyskusyjne), w tym przerwy kawowe i lunche, materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu integracyjnym. Noclegi oraz koszty dojazdów uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Liczba miejsc jest ograniczona (200 osób) i o udziale w wydarzeniu decydować będzie kolejność rejestracji.

Wszystkie szczegóły, program spotkania oraz formularz rekrutacyjny online można znaleźć na stronie www.kierunekdziecko.org