Kolejne spotkanie miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".

Podczas kolejnego spotkania miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się w Bydgoszczy, kierownik projektu, Dorota Jastrzębska zaprezentowała działalność Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów".

Krzysztof Jaszczołt, moderator forum JST oraz Anita Stanisławska, moderator miejskiej GWD przedstawili "Diagnozę potrzeb JST w zakresie wspomagania szkół pod kątem skuteczności w rozwijaniu kompetencji kluczowych". Ten wstępny projekt dokumentu opracowany został przez zespół projektowy na podstawie wniosków sformułowanych podczas pierwszego spotkania GWD.

Uczestnicy spotkania podzielili się na cztery zespoły. Zadaniem każdego z nich było przeanalizowanie wskazanej części opracowania, krytyczna i konstruktywna ocena, zaproponowanie poprawek bądź dodanie nowych treści. Krzysztof Jaszczołt zaprezentował platformę internetową Samorządowi Liderzy Edukacji. Uczestnicy pod okiem koordynatora starali się utworzyć własne konta na platformie, poznali jej strukturę i możliwości.

Skarbnik Bydgoszczy, Piotr Tomaszewski, przedstawił założenia organizacyjne nowo tworzonego Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, stanowiącego centrum usług wspólnych dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto.

Ustalono, że kolejne spotkanie grupy odbędzie się 24 i 25 października w Poznaniu.