28 czerwca w Bydgoszczy samorządowcy i parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego dyskutowali o roli i znaczeniu samorządów.

Podczas spotkania prezydent Rafał Bruski przedstawił 21 tez samorządowych podpisanych w Gdańsku podczas Święta Wolności i Solidarności (3-4 czerwca br.) - 21 tez samorządowych, które podpisaliśmy w Gdańsku to nasza deklaracja, że „chcemy Polski samorządnej i solidarnej, w której mieszkańcy sami decydują o losach swoich lokalnych wspólnot”. To my - wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast najlepiej wiemy, czego potrzebują i oczekują nasi mieszkańcy. To właśnie dla nich musimy obronić polski samorząd i jego niezależność - mówił podczas spotkania prezydent Rafał Bruski. 

Jednym z głównych tematów spotkania był wpływ zapowiadanych lub już wprowadzonych zmian przez rząd na wzrost wydatków w jednostkach samorządowych i jednocześnie  - obniżenie dochodów samorządów. 

- To dobry moment, aby rozmawiać o samorządzie i o jego roli, bo na naszych oczach zachodzą duże zmiany związane z samorządnością w Polsce – mówił prezydent Bruski. – Zaprosiłem wszystkich samorządowców z naszego województwa i parlamentarzystów z regionu, bo chciałbym, abyśmy się skupili na temacie decentralizacji i centralizacji władzy. Wszyscy widzimy trend związany z zabieraniem samorządom pewnych zadań lub też uzależnianiem jednostek samorządowych od decyzji rządu. To często utrudnia nam podejmowanie skutecznych i efektywnych działań na rzecz miasta lub gminy. Ważną kwestią jest też kwestia finansów. Wiemy, że to właśnie finanse są tym, co pozwala nam być skutecznym. Bez środków finansowych, presja niezrealizowanych albo oczekiwanych przez mieszkańców zadań czy inwestycji będzie coraz większa. I to my, samorządowcy wskazywani jesteśmy jako winny temu, że nasze gminy i miasta nie rozwijają się tak, jak powinny. 

Głos zabrał także Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich - Musimy pokazać mieszkańcom, że samorząd to oni. Musimy ich zaangażować, żeby czuli się samorządem i bronili go jako swojego – mówił podczas swojego wystąpienia.