Rozstrzygnięty został przetarg na remont Placu Paderewskiego. Plac stanie się urokliwym miejscem do wypoczynku, ale także aktywności dla mieszkańców miasta. Zakończenie prac planowane jest na maj br.

Rozstrzygnięty został przetarg na remont Placu Paderewskiego. Nareszcie wykorzystany zostanie ogromny potencjał drzemiący w tym miejscu. Plac stanie się urokliwym miejscem do wypoczynku, ale także aktywności dla mieszkańców naszego miasta. Zakończenie prac planowane jest na maj br.

Plac Paderewskiego już wkrótce diametralnie zmieni swoje oblicze, stając się nowoczesnym otwartym centrum animacji kulturowo-społecznej, oferującym liczne wydarzenia dla całych rodzin. Zakres prac obejmuje m.in. naprawę nawierzchni alejek i nowe nasadzenia zieleni. Będą nowe ławki, pergole, kosze na śmieci oraz dodatkowe słupy oświetleniowe. W centralnym punkcie stanie natomiast altana, która posłuży za scenę m.in. do występów artystycznych. Na Placu postawione zostaną również drewniane figury postaci z legend pogranicza polsko - czeskiego, a także - co z pewnością ucieszy najmłodszych - postaci z bajek. Ma ich być w sumie 14, a przedstawiać będą m.in. rozbójnika Rumcajsa, czarodziejkę, Nyskiego Trytona i średniowiecznego Rzeźnika z toporem.

Remont Placu Paderewskiego jest jednym z elementów polsko-czeskiego projektu realizowanego razem z partnerami z Jesenika. W jego ramach utworzona zostanie jeszcze m.in. transgraniczna Mediateka w budynku Miejskiej Biblioteki.