Urząd Miejski w Nysie przygotował nowy produkt turystyczny - „Miejski Szlak Turystyczny”, który został fizycznie oznakowany w terenie. W grudniu planowane jest wydanie przewodnika po szlaku miejskim.

Miejski Szlak Turystyczny to nowy produkt, którego ideą jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie - podążając za oznakowaniem szlaku. Oznakowanie szlaku w postaci żółto czerwonych rombów nawiązuje kolorami do barw miejskich Nysy, a kształtem do historycznych szlaków turystycznych na Ziemi Nyskiej i w pobliskich górach Jesenikach. Pierwsze, w ten sposób znakowane szlaki wykonane zostały pod koniec wieku XIX przez członków Śląsko-Morawskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego, które w Nysie posiadało aktywnie działającą sekcję.

Szlak miejski nie ogranicza się tylko do ścisłego centrum miasta. Łączy je m.in. z zabytkowym Parkiem Miejskim oraz obiektami dawnej Twierdzy Nysa, tj.: Fort Wodny, Reduta Kardynalska, Fort Prusy o Sucha Fosa. Pozwala dotrzeć do ciekawych zabytkowych obiektów sakralnych leżących po za centrum jak np. Kościół św. Dominika i Kościół św. Elżbiety oraz historycznych cmentarzy Jerozolimskiego czy Garnizonowego.