Liczba miast w Polsce po 1 stycznia 2017 r. wzrosła o cztery i wynosi obecnie 923. Opole zwiększyło się o połowę. Liczba gmin wiejskich i powiatów pozostała bez zmian.

Mocą rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2016 r. prawa miejskie otrzymały 1 stycznia 2017 r. Morawica w powiecie kieleckim, Opatówek w powiecie kaliskim w Wielkopolsce, Mielno w powiecie koszalińskim oraz Rejowiec w powiecie chełmskim. Status miasta otrzymała też leżąca na Półwyspie Helskim Jastarnia, jednak status miasta otrzymała jedynie wykrojona z gminy wiejskiej Jastarnia.

Nastąpiło też kilkanaście przesunięć granic między gminami, w niektórych wypadkach także powiatami, oraz prawie setka zmian nazw miejscowości i tzw. obiektów fizjograficznych. Takie zmiany następują każdego roku.

Po tych zmianach liczba miast w Polsce wzrośnie do 923. Liczba zwykłych powiatów się nie zmienia – jest ich 314, podobnie jak liczba gmin – 2478. Nowe miasta najczęściej zostają w tej samej gminie, tyle że już nie wiejskiej, ale miejsko-wiejskiej.