Trwają ​konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Warto zapoznać się z tym dokumentem.

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r.planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach.

Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

W dokumencie tym zmienia się podejście do rozwoju regionalnego. Do tej pory był on oparty o duże ośrodki i ich obszary funkcjonalne, z uwzględnieniem obszarów zmarginalizowanych. Obecnie proponuje się, aby zrównoważony rozwój polegał głównie na wsparciu dla 46 obszarów problemowych, 122 miast średnich tracących swój status i Polski wschodniej.

Uwagi i wnioski można składać do 20 stycznia 2019 r. do MIiR.

Wszelkie uwagi do tego dokumentu prosimy kierować także do nas - marek.wojcik@zmp.poznan.pl