5 listopada pełniącym funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól został Maciej Jankowski. Będzie pełnił tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta.

Powołanie osoby pełniącej funkcję prezydenta uzasadnia fakt wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Nowa Sól, Pana Wadima Tyszkiewicza, wskutek wyboru na senatora w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych 13 października br.

Maciej Jankowski przez 2 lata pełnił funkcję burmistrza Kożuchowa, a przez 4 lata był posłem RP. Dodatkowo przez 8 lat pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".