Nowa Sól podjęła działania zmierzające do stworzenia tzw. uchwały krajobrazowej, która będzie regulowała zasady sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na obszarze całego miasta.

Polskie miasta coraz częściej spotykają się z problemem zaśmiecania krajobrazu przez coraz większe, liczniejsze i bardziej kolorowe reklamy. Nośniki te obniżają estetykę, zasłaniają widoki i niszczą specyficzną atmosferę, szczególnie na obszarach historycznych i w centrach miast. Nowa Sól przygotowuje przepisy, aby temu zapobiec.

Pierwszym etapem działań w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej było dokładne poznanie skali problemu w mieście. We współpracy z firmą Curulis Sp. z o.o. przeprowadzono badania terenowe, dzięki którym określono rodzaje reklam, ich powierzchnię i lokalizację. W Nowej Soli występuje powszechny problem związany z chaotyczną lokalizacją nośników reklamowych, a także dużym zróżnicowaniem jakości ich wykonania oraz zasad projektowania. Brakuje zasad ujednolicania reklam w szczególności w centrum miasta. Estetykę pogarszają billboardy, których największe natężenie występuje na terenach usługowych oraz reklamy zakrywające witryny zabytkowych kamienic. Istotnym problemem są również banery na ogrodzeniach wykonane z niskiej jakości materiału, często rozwieszone na całej długości płotu. Intensywność tych obiektów znacznie wzrasta w rejonach głównych ulic, w szczególności Wojska Polskiego, Staszica, Zielonogórskiej i Wrocławskiej.