10 kwietnia br. w siedzibie BGK odbyło się tzw. „Śniadanie miejskie” (Urban Breakfast), poświęcone wdrażaniu Nowej Agendy Miejskiej Habitat III przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Dziś przed południem w siedzibie banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się pierwsze po ubiegłorocznej konferencji w Quito tzw. „Śniadanie miejskie” (Urban Breakfast), poświęcone wdrażaniu Nowej Agendy Miejskiej Habitat III, uchwalonej w Ekwadorze, a następnie przyjętej w grudniu ub.r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Gospodarzem spotkania, zorganizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy z Sekretariatem Habitat III, był BGK – bank, który już obecnie oferuje dziesięć instrumentów finansowych, wspierających rozwój terytorialny, w tym zwłaszcza miejski. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wiceminister rozwoju, Paweł Chorąży, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, europoseł Jan Olbrycht, władze BGK, reprezentanci środowisk naukowo-badawczych (w tym Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich), a także prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz oraz wiceprezes Związku, Marcin Pluta. Spotkanie moderował dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski.

Sekretariat Habitat III reprezentował Kumaresh Misra, zastępca sekretarza generalnego Habitat III, oficer łącznikowy Habitatu na Europę, Thibaut Nguyen oraz przedstawiciel DG Regio & Urban w Komisji Europejskiej, Nicolas Gharbi.

Omówiono możliwe sposoby wdrażania w Polsce nowej światowej Agendy Miejskiej, w kontekście Agendy Miejskiej UE oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podkreślono, że dyskusja odbywa się w ważnym momencie: w czasie
rozpoczęcia wdrażania zarówno europejskiej jak i polskiej polityki miejskiej, które przypada na okres redefiniowania strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym prowadzonej przez nią polityki spójności. Nasi goście z Nairobi i Brukseli podkreślali, że Polska powinna odegrać ważną rolę w obronie dotychczasowej wizji polityki spójności UE.
(ap)