Rada Miejska w Niepołomicach powołała do życia Radę Seniorów. Zapewni seniorom wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, będzie reprezentantem osób starszych wobec władz gminy Niepołomice.

Zbliżają się wybory. Ale nie o tradycyjnych wyborach samorządowych mowa, a o wyborach do nowo powstającej Rady Seniorów Gminy Niepołomice.
Rada Seniorów powołana została do życia uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2018 roku. Ma na celu zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a samo gremium będzie reprezentantem osób starszych wobec władz gminy Niepołomice.
Uchwała nie wprowadza wprost definicji seniora, ale termin ten jest określony w ustawie o osobach starszych z dnia 11 września 2015 roku i definiuje je jako osoby, które ukończyły 60. rok życia.
Zgodnie z uchwałą, maksymalnie dziewięcioosobowa Rada Seniorów Gminy Niepołomice działać będzie na zasadzie czteroletnich kadencji. Kandydaci mogą się zgłaszać sami lub za pośrednictwem podmiotów działających na rzecz osób starszych. Zgłoszenia indywidualne muszą zawierać listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 osób starszych (można poprzeć tylko jednego kandydata).

Powołanie na członków Rady wybranych kandydatów oraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Seniorów planowane jest w pierwszej połowie września.

- Rada Seniorów może stać się ważnym organem wspierającym decyzje Rady Miejskiej lub Burmistrza, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Ale przecież nie tylko. Wiedzę i doświadczenie dziadków można wykorzystać do budowania lepszego środowiska dla wnuków - przekonuje Paweł Pawłowski z fundacji Lepsze Niepołomice, koordynujący prace nad powstaniem Rady.