Grand Prix w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną zdobył Sopot za zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. Dziewięć innych przestrzeni otrzymało nagrody i wyróżnienia.

Uroczystość wręczenia nagród w corocznym konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich odbyła się podczas I Kongresu Polityki Miejskiej w Krakowie.

Do konkursu zgłoszono 21 projektów, z których ostatecznie jury wybrało i nagrodziło 9. Oceny i wyboru najlepszych opracowań dokonało Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa Urbanistów Polskich, zasiadali: Anna Świątecka-Wrona (Ministerstwo Rozwoju), Patrycja Wojtaszczyk (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Zbigniew Skóra (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz Anna Dobkowska (Stowarzyszenie Integracja) i Marcin Skwierawski (Związek Miast Polskich).

Nagrody przyznano w trzech kategoriach:
• Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna
• Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna
• Przestrzeń publiczna w zieleni.

GRAND PRIX
Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów

Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna:
Plac Miejski wraz z targowiskiem w Siechnicach

Przestrzeń publiczna w zieleni:
Park Gminny w Starych Babicach

Wyróżnienia:
Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna:
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 w Cieszynie
Zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole


Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, jako dopełnienie OSI KULTURY utworzonej na zrewitalizowanych terenach po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice

Przestrzeń publiczna w zieleni:
Park im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino