Lublin otrzymał Nagrodę Rady Europy 2017. To najwyższe z czterech przyznawanych trofeów nagradza wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania jedności europejskiej.

Lublin otrzymał Nagrodę Rady Europy 2017. To najwyższe z czterech wyróżnień przyznawanych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dla miast za prowadzoną działalność na rzecz budowania solidarności europejskiej, współpracę zagraniczną, wymiany międzynarodowe oraz aktywność w organizacjach międzynarodowych.

Nagrodę Rady Europy otrzymały dotychczas cztery polskie miasta: Częstochowa, Gdynia, Katowice i Słupsk.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy doceniło to, że Lublin jest miastem, które prowadzi silną współpracę międzynarodową na wielu polach: gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym. Miasto organizuje ponadto liczne wydarzenia, które podkreślają znaczenie Dnia Europy. Takim działaniem jest np. zorganizowanie symulacji sesji Parlamentu Europejskiego dla z udziałem młodzieży.
Miasto jest dynamicznym centrum życia kulturalnego z dużą liczbą różnych cyklicznych wydarzeń przyciągających liczną publiczność. Są to np. Festiwal Teatralny "Sąsiedzi", Międzynarodowy Festiwal Tańca, Międzynarodowy Karnawał Sztuk-Mistrzów. Komitet Nagrody Europy podkreślił, że Lublin regularnie organizuje Wschodnioeuropejski Kongres Inicjatyw, który jest coroczną międzynarodową platformą dialogu między samorządami, władzami centralnymi, naukowcami oraz środowiskami organizacji pozarządowych. Wreszcie Lublin jest niezwykle aktywny na polu europejskiej i międzynarodowej solidarności organizując pomoc humanitarną dla Ukrainy i Gruzji.

Polskie samorządy, jak co roku wyróżniono też w innych kategoriach. Dyplomem Europejskim nagrodzono Ostrów Wielkopolski, Flagą Honorową - Reńską Wieś.

Każdego roku Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przyznaje samorządom nagrody za wspieranie idei integracji europejskiej. Wyróżnienia Rady Europy to uwieńczenie trzech kolejnych etapów na drodze do najwyższego wyróżnienia – Nagrody Europy. Wcześniej gmina może otrzymać Dyplom Europejski, Flagę Honorową i kolejną w hierarchii Tablicę Honorową. Od 1955 roku, kiedy to Rada Europy ustanowiła swoje nagrody, do 2017 roku 75 europejskich miast (gmin) zdobyło Nagrodę Europy, około 300 otrzymało Tablicę Honorową, niemal 2000 miast (gmin) - Flagę Honorową, a ponad 700 uhonorowano Dyplomem Europejskim. Dotychczasowi zwycięzcy to nie tylko metropolie, ale również małe miasteczka, które prowadzą udaną współpracę ze swoimi gminami partnerskimi.


Europejskie laury przyznawane są za rozwijanie współpracy partnerskiej między gminami Europy, za organizowanie imprez europejskich, Dni Europy, propagowanie idei europejskiej.