Podczas gali Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” wręczono Nagrodę im. Jerzego Regulskiego - za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 6 września 2018 r. dokonała wyboru laureatów w tegorocznej edycji konkursu. W 2018 roku spośród 25 zgłoszonych KANDYDATÓW Kapituła wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii "Idea": Stowarzyszanie Metropolia Poznań.
Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Realizacja dzieła”: Urząd Miasta Zakopane
Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Wiedza i upowszechnianie”: Aleksandra Sas-Bojarska
Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Aktywność obywatelska”: Marcin Bazylak, zastępca prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza
Laureatem Nagrody im. Jerzego Regulskiego za całokształt działalności został śp. Stanisław Wyganowski.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:
• idei - w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
• realizacji dzieła - w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,
• wiedzy i upowszechniania - w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym
• aktywności obywatelskiej - rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.