Do 8 września Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego dla najlepszych projektów mających na celu integrację na rynku pracy

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny do 8 września 2017 roku przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Inicjatywy muszą być ukierunkowane na ludzi dopiero wkraczających na rynek pracy lub na osoby wymagające szczególnego wsparcia - wyróżnione zostaną najlepsze innowacyjne i aktywizujące projekty na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości, angażujące młodzież, osoby ze środowisk migracyjnych, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety oderwane od rynku pracy, osoby niepełnosprawne lub żyjące w ubóstwie.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz dziewiąty, ma doceniać i wspierać te konkretne inicjatywy i dokonania organizacji lub osób indywidualnych, które wniosły
znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości, spójności i integracji europejskiej

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej EKES.