Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP 15 grudnia 2017 r. w Warszawie zostaną zainaugurowane obchody 100-lecia istnienia Związku. Delegaci zajmą się też wewnętrznymi sprawami ZMP.

15 grudnia 2017 roku odbędzie się w Warszawie (Sangate Hotel Airport) nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

Podczas uroczystej części związanej z przypadającym na koniec listopada stuleciem założenia Związku (wówczas Związku Miast Królestwa Polskiego), poprzedzonej złożeniem kwiatów na grobie Adolfa Suligowskiego, inicjatora i pierwszego prezesa ZMP oraz otwarciem wystawy „100 lat Związku Miast Polskich”, obok wystąpienia okolicznościowego zostaną poruszone kwestie związane z samorządem w Konstytucji RP. Głos zabierze Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zostaną również przedstawione rekomendacje dla przedstawicieli Związku w Zespole ds. przeglądu prawa samorządowego w Kancelarii Prezydenta RP.

W części roboczej Zgromadzenia Ogólnego delegaci będą rozpatrywać projekty uchwał w sprawie opłaty od miast członkowskich Związku w roku 2018 oraz zmian w Statucie Związku.

Kwestia opłaty dotyczy pozyskania środków na sfinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej, której przeprowadzenie delegaci zaproponowali podczas Zgromadzenia Ogólnego w Serocku. Sprawa była poddana pod rozwagę delegatów podczas Kongresu Miast Polskich w Krakowie, jednak decyzji nie podjęto z powodu braku kworum. Wówczas Zarząd przedłożył projekt uchwały o jednorazowym zwiększeniu składki członkowskiej w roku 2018. Obecnie proponowane jest wprowadzenie w roku 2018 opłaty, która w odróżnieniu od składki członkowskiej nie jest obowiązkowa. Takie rozstrzygnięcie usuwa znaczną część kontrowersji, które budziła propozycja jednorazowego zwiększenia składki.

Z kolei zmiany w Statucie są związane z projektem ustawy o jawności w życiu publicznym (chodzi o całkowitą rezygnację z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez ZMP), a także zapisaniem w nim – zgodnie z postulatami wielu delegatów - przepisów dotyczących parytetu politycznego w wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W załączeniu program, projekty uchwał oraz zmiany w Statucie.