W związku z trwającym Naborem do Sieci Transferu URBACT III, 11 października zapraszamy do udziału w Dniu Informacyjnym organizowanym przez Krajowy Punkt URBACT we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Wydarzenie to odbędzie się 11 października 2017 w siedzibie Ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4.
Będzie to okazja do uzyskania informacji o programie i możliwościach, jakie ono oferuje, w szczególności do przekazania konkretnych informacji dotyczących naboru do Sieci Transferu.

Nabór projektów do nowego rodzaju sieci skierowany jest do miejskich jednostek samorządu terytorialnego chcących skorzystać z doświadczeń miast które otrzymały w tym roku tytuł Dobrych Praktyk URBACT. Udział w Sieciach Transferu ma na celu dostarczenie miejskim władzom samorządowym możliwych do zastosowania rozwiązań różnorakich wyzwań.

Spotkanie przeznaczone jest dla miast, metropolii oraz agencji rozwoju zainteresowanych przystąpieniem do naboru.

Informacje szczegółowe dotyczące Dnia Informacyjnego URBACT w Warszawie oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronach
www.urbact.eu/urbact-polska oraz www.urbact.pl

W październiku i listopadzie odbędzie się kilka spotkań informacyjnych na temat Naboru do Sieci Transferu w różnych miastach w Polsce. Szczegóły tych spotkań są na bieżąco uaktualniane na w/w stronach.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat Naboru do Sieci Transferu URBACT III tutaj