W Mysłowicach zakończył się nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Pomysłów nie brakowało i do Urzędu Miasta wpłynęło aż 14 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 900 tys. zł.

Wraz z końcem lipca zakończył się termin składania wniosków o inicjatywę lokalną. Jednak to nie koniec działania. W ciągu 30 dni Wydział Rozwoju Miasta wstępnie zweryfikuje złożone propozycje pod kątem ich terminowości oraz prawidłowości wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Następnym krokiem będzie powołanie Zespołu ds. inicjatywy lokalnej, który dokona szczegółowej analizy złożonych propozycji.

Mieszkańcy i organizacje pozarządowe mieli wiele pomysłów na zmianę swojej okolicy. Wśród złożonych wniosków zaproponowano między innymi zadania z obszaru sportowo-rekreacyjnego, zagospodarowanie i modernizację terenów i placów zabaw, stworzenie pracowni multimedialnej czy też studia dziennikarsko-filmowego. Zaproponowane zadania dotyczyły również organizacji charytatywnego jarmarku i obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, stworzenia gier podwórkowych, budowy piramidy linowej czy promocji idei wolontariatu.

Inicjatywa lokalna działa w Mysłowicach od 2015 roku. Polega ona na współpracy mieszkańców czy też organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta, gdzie każdy z podmiotów może zaoferować do realizacji zadania wkład finansowy, osobowy bądź rzeczowy. W praktyce może oznaczać to, że wnioskodawca usuwa stare urządzania placu zabaw i przygotowuje teren, a Urząd Miasta przeznacza środki finansowe na zakup nowych i je montuje. W taki sposób zrealizowane zostały 3 zadania z 2015 roku: budowa placu zabaw przy ul. Różyckiego oraz przy Zespole Szkół Sportowych, a także monitoring boisk przy Gimnazjum nr 6.

Zadania z 2016 roku tj. rewitalizacja parku w dzielnicy Wesoła, budowa monitoringu w Zespole Szkół Sportowych, modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13 są w trakcje realizacji.