Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli na temat właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych i zachęca miasta do dystrybucji tego materiału wśród mieszkańców.

Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli na temat właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych pt. „Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych” (w załączeniu), który zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W piśmie do Prezesa ZMP z 11 stycznia br. MŚ prosi o przekazanie tej publikacji samorządom gminnym, a JST o powielenie i dystrybucję tego materiału wśród mieszkańców.

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało ten poradnik. „W zakresie poprawy jakości powietrza naszym priorytetem jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez lokalne kotłownie lub też rozproszone indywidualne źródła spalania oraz środki transportu” – podkreśla wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.