Miasta coraz częściej – nie czekając na rządowe programy – same realizują politykę mieszkaniową. Samorządowcy wiedzą, że młodzi ludzie zostaną w mieście tylko jeśli będą mieli szansę na własny kąt.

Miasta coraz częściej – nie czekając na rządowe programy mieszkaniowe – same realizują lokalną politykę mieszkaniową. Samorządowcy wiedzą, że młodzi ludzie pozostaną w mieście tylko wtedy, gdy będą mieli szansę na własny kąt. Samorządy tworzą i wdrażają programy mieszkaniowe. Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych pojawia się też coraz częściej w programach rewitalizacji. Wykorzystywane są do tego celu środki z funduszy unijnych, środki pochodzące z rządowych programów wspierania mieszkalnictwa, jak również środki własne miast i właścicieli modernizowanych zasobów.

W artykule zaprezentowano pomysły na poprawę sytuacji mieszkaniowej zastosowane w Pile, Radomsku i Wałbrzychu.