Podczas transmitowanej konferencji skierowanej do samorządów w Warszawie w dniu 12 grudnia br. Związek Miast Polskich podpisał „Koalicję Mieszkanie Plus”.

Celem ogólnopolskiej konferencji pt. „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji” było zapewnienie przedstawicielom władz samorządowych możliwie szczegółowych informacji z zakresu rozwiązań finansowych, transakcyjnych i budowlanych, dotyczących komercyjnej aktywności inwestycyjnej w ramach programu Mieszkanie Plus.

Podczas konferencji dla samorządowców w Warszawie Związek Miast Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych podpisały „Koalicję Mieszkanie Plus”. Jej cele - to promocja dobrych praktyk na rynku mieszkaniowym, przezwyciężanie barier prawnych, wdrażanie nowoczesnych technologii, m.in. w oparciu o polskie innowacje, oraz wspólne poszukiwanie finansowania dla realizowanych inwestycji.

Jak wskazał wiceprezes BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak, oferta przystąpienia do koalicji kierowana jest „do wszystkich podmiotów, które chcą działać na rzecz rozwoju dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego w Polsce”.

Powstanie nieformalnej „Koalicji na rzecz Mieszkanie Plus” odpowiada na potrzebę utworzenia w Polsce platformy wyrażającej chęć i gotowość podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz realizacji programu budowy mieszkań dostępnych w skali, która będzie wspierać likwidację różnic w tym względzie między Polską a tzw.: Starą Unią do roku 2030.
Mieszkanie Plus to rządowy program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje będą realizowane na zasadach rynkowych, na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości S.A.

Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Celem realizacji programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem. Mieszkania będą spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne. Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, które zapewnią zarówno niski koszt budowy, jak i wysoką jakość techniczną budynków w długim okresie eksploatacji.

Jednostki Samorządu Terytorialnego to kluczowi partnerzy programu Mieszkanie Plus. Wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby samorządów i to do nich dostosowujemy szczegóły poszczególnych projektów. Naszym celem jest, by samorządy były beneficjentami programu Mieszkanie Plus – zarówno w perspektywie krótkookresowej, poprzez możliwość zyskania nowego źródła dochodów czy odzyskania wartości posiadanych gruntów, jak i w perspektywie strategicznej, poprzez uporządkowanie urbanistyki oraz zapewnienie lepszej jakości życia obywateli na dobrze zaprojektowanej przestrzeni.