Mielno otrzymało dofinansowanie projektu – oczekiwanego od wielu lat przez mieszkańców i turystów – zakładającego odbudowę nadmorskiej Promenady Przyjaźni.

Dzięki tej inwestycji połączone zostaną dwa istniejące odcinki, zabrane przez żywioł w latach 80-tych minionego wieku w jedną całość. Istniejące zejścia na plażę przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza zostaną scalone kładkami na stalowych palach... tuż przed czołem wydmy. Kładki łącznie będą miały ok. 300 metrów i dzięki temu promenada wydłuży się do ok. 1600 m i stanie się ważnym elementem integrującym całe miasto Mielno.

Całkowita wartość projektu pn. "Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie" wyniesie 3 622 549,66 zł, wydatki kwalifikowalne to koszt 3 337 173,78 zł, zaś uzyskane dofinansowanie w ramach działania 4.9 RPO WZ 2014 - 2021 to 1 668 586,88 zł.

Termin zakończenia inwestycji zaplanowano już na 2018 rok.