Organizacja zarządzania usługami edukacyjnymi oraz kompetencje kadry na poziomie organu prowadzącego to tematy kolejnego spotkania miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń.

Kolejne spotkanie miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń odbyło się w Poznaniu 24 i 25 października 2016 r. Jego głównym tematem była organizacja zarządzania usługami edukacyjnymi oraz kompetencje kadry na poziomie organu prowadzącego. Anita Stanisławska, moderator grupy, przedstawiła prezentacje na temat modeli zarządzania oświatą.

Członkowie GWD kolejno prezentowali struktury i sposób zarządzania oświata w swojej jednostce samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • zarządzanie oświatą na poziomie politycznym,
  • przygotowanie i realizacja strategicznej wizji planu działania,
    układ organizacyjny zarządzania oświata w urzędzie,
  • proces planowania finansowego,
  • możliwości podnoszenia kompetencji kadr zarządzających oświatą w danej JST,
  • sposoby monitorowania rezultatów edukacyjnych i oceniania pracy poszczególnych szkół.


Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację "Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w JST oraz metod odnoszenia przez nich kompetencji" przygotowaną na podstawie badań zleconych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Członkowie GWD zdecydowali o przeniesieniu dyskusji do na platformę Samorządowi Liderzy Edukacji.

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się 1 i 2 grudnia w Kutnie.