Nowe idee dla miast, rozwój miast w harmonii ze środowiskiem i nowe kierunki rozwoju polityki miejskiej - to tematy konferencji, którą wspólnie organizują europoseł Jan Olbrycht, Katowice i ZMP.

Nowe idee dla miast, rozwój miast w harmonii ze środowiskiem i nowe kierunki rozwoju polityki miejskiej - to tematy dziesiątej już konferencji "Miasto 2016. Zarządzanie miastem". Spotkanie, które wspólnie organizują europoseł Jan Olbrycht, Związek Miast Polskich i miasto Katowice odbędzie się 14 i 15 listopada 2016.

Gościem specjalnym jubileuszowej, dziesiątej edycji konferencji będzie Belinda Tato z madryckiej pracowni Ecosistema Urbano, która wygłosi wykład: "Nowe idee dla miast - jak dobra urbanistyka sprawia, że w miastach żyje się lepiej."

Pierwszy dzień konferencji to także panel poświęcony rozwojowi miast w harmonii ze środowiskiem. Organizatorzy przygotowują również projekcję filmu Bikes vs. Cars oraz dyskusję z jego twórcami.

Drugiego dnia nie zabraknie tematów związanych z nowymi kierunkami rozwoju polityki miejskiej. Uczestnicy dyskutować będą m.in. o Nowej Agendzie Miejskiej ONZ, Pakcie Amsterdamskim oraz planowanych działaniach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i rządu wobec miast. Pojawi się również temat Big Data - nowych rozwiązań w zakresie zarządzania informacją w nowoczesnym mieście.

Udział w konferencji jest bezpłatny.