Sopot, Warszawa i Kraków znalazły się w czołówce ogólnopolskiego rankingu miast pod względem jakości życia. Przygotowany został przez naukowców z Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Tygodnik Polityka.

Jak podkreślają eksperci z AGH – jakość życia to sprawa złożona i jest wypadkową wielu czynników. Dlatego również indeks główny ma charakter syntetyczny i powstał z analizy dziesięciu kategorii: edukacja, czas wolny, mieszkania, samorząd, praca, środowisko, społeczność, bezpieczeństwo, zdrowie i komunikacja. Wybór kategorii był zgodny z podobnymi opracowaniami z innych krajów, podobnie podczas doboru wskaźników badacze posługiwali się rekomendacjami metodycznymi OECD i Joint Research Center Komisji Europejskiej. Indeks główny jest średnią ważoną indeksów dla poszczególnych kategorii.

Warto przyjrzeć się dokładniej pomiarom szczegółowym, bo pokazują, że wysoka pozycja w rankingu ogólnym może być wypadkową zupełnie odmiennych czynników. Po prostu każde miasto jest inne. Warszawa oferuje dostęp do najlepszego rynku pracy w Polsce, za cenę jednak astronomicznych kosztów mieszkań. Olsztyn jest biedniejszy, ale z kolei oferuje znakomite warunki środowiskowe i tańsze mieszkania. Kraków ma dobry rynek pracy, świetną ofertę edukacyjną, ale ciągle boryka się z problemami środowiskowymi.

Ogłoszeniu wyników rankingu POLITYKI i AGH towarzyszy publikacja wydania specjalnego „Twoje miasto, twój wybór”, kompendium wiedzy o polskich miastach i samorządzie na czas kampanii wyborczej i zbliżających się wyborów.