Związek Miast Polskich stworzył platformę informacyjno-edukacyjną „Miasta polskie w Niepodległej (1917-2018)”, która powstała na podstawie materiałów nadesłanych z miast.

Nie byłoby niepodległej Polski bez silnych i gospodarnych miast. W 100. rocznicę odbudowy samorządu terytorialnego i utworzenia Związku Miast Polskich włączyliśmy się w obchody stulecia Niepodległej Rzeczpospolitej.

Związek Miast Polskich stworzył publicznie dostępną platformę informacyjno-edukacyjną „Miasta polskie w Niepodległej (1917-2018)”, która powstała na podstawie materiałów nadesłanych z miast i ich instytucji. Działania te dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach projektu „Związek Miast Polskich i miasta w odbudowie niepodległości”.

Platforma zwana też „Archiwum miast” (http://www.miasta.pl/archiwummiast) jest stale budowaną bazą zawierającą zdjęcia, publikacje i inne historyczne dokumenty (obecnie znajduje się w niej już ponad 500 materiałów), które udostępniły nam polskie miasta. Na stronie tej znajdują się również filmy o miastach i Związku Miast Polskich, a także plansze wystawy „Samorządni i Niepodlegli”, które pokazują paralele między początkami Związku w czasach międzywojennych a „nowymi początkami” lat dziewięćdziesiątych XX.
Wszystkie te materiały mają zwiększyć świadomość mieszkańców na temat roli władz i społeczności lokalnych naszych miast w odbudowie państwowości w jej wymiarze zdecentralizowanym. Wpisują się one w jedną opowieść o ważnych wydarzeniach i osobach lokalnych, które odegrały istotną rolę w odtworzeniu polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości oraz ponownie po upadku PRL-u. Przedstawiamy, z konieczności fragmentaryczny, ale jednak wspólny obraz pamięci.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”