Z roku na rok przybywa samorządowych programów zdrowotnych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała w 2010 roku 67 nowych programów, a w 2017 już – 343. Najwięcej w miastach.

Z roku na rok przybywa samorządowych nowych programów zdrowotnych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała w 2010 roku 67 nowych programów, a w 2017 już – 343. Przede wszystkim przybywa takich programów w miastach (tylko w miastach na prawach powiatu w 2014 roku było ich 38, a w 2017 - 108). Co trzeci program profilaktyczny jest realizowany w miastach na prawach powiatu i wiele z nich już na początku jest ocenianych przez AOTMiT pozytywnie lub warunkowo pozytywnie, czyli programy miejskie są najlepiej przygotowane. Najgorzej oceniane są z kolei programy przygotowane przez powiaty i województwa (często dlatego że są to programy bardzo innowacyjne). Trzeba pamiętać, że oprócz tych nowych programów JST realizują jeszcze wcześniej rozpoczęte.

Jak pokazują dane na temat nowych programów profilaktyki zdrowotnej, jest ogromne zróżnicowanie regionalne, jeśli chodzi o ich realizację. Przy czym liczba programów nie ma nic wspólnego z populacją. Na przykład województwo opolskie liczące niecały 1 milion mieszkańców ma tyle samo nowych programów (16), co liczące 3 miliony 300 tysięcy województwo małopolskie (15). Liderami w 2017 roku były województwa: śląskie (54), pomorskie i mazowieckie (32), dolnośląskie (28), wielkopolskie (25), łódzkie (24), świętokrzyskie (22). Najwięcej przybyło nowych programów w województwie śląskim, świętokrzyskimi i pomorskim.

Samorządowe programy prozdrowotne opiniowane przez AOTMiT w latach 2015-2017 dotyczą przede wszystkim szczepień - przeciwko grypie, HPV, pneumokokom i meningokokom, HCV i rotawirusom. W społecznościach lokalnych powszechne stają się szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych i HPV dla dziewczynek. W dalszym ciągu podtrzymuje się tendencja wzrostowa programów profilaktyki nowotworowej, stomatologicznej dzieci i młodzieży, wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Stale przybywa miast, które realizują programy dotyczące leczenia niepłodności – w 2016 roku było ich 10, a w 2017 roku – 9 następnych. Wzrasta też liczba programów zdrowotnych, które dotyczą rehabilitacji mającej na celu przywrócenie do pracy, co jest jednym z punktów polityki unijnej w tej perspektywie finansowej.

Polskie samorządy wydają na programy zdrowotne w ostatnim dziesięcioleciu co roku ok. 80-110 milionów zł. Programy te wśród wydatków na ochronę zdrowia to jednak zaledwie ok. 1,5-2%. Większość to wydatki majątkowe.

Prezentacja w załączeniu.