Wpłynęło już 200 zarysów projektów z miast do Programu „Rozwój lokalny” - 22 lipca br. zakończył się I etap naboru.

22 lipca 2019 r. zakończył się I etap naboru zarysów projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny”, którego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i ekonomicznej w małych i średnich miastach w Polsce.

Do 24 lipca br. wpłynęło około 200 zarysów, przy czym liczba ta może ulec zmianie ze względu na fakt, że dokumenty nadane pocztą mogą być dostarczane do siedziby Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do 5 sierpnia br. 

Obecnie trwa proces rejestracji zarysów oraz ich ocena formalna. Operator Programu będzie się w tym zakresie kontaktował bezpośrednio z wnioskodawcami.