List żegnający tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska napisali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie Metropolii Warszawskiej, zebrani w Wołominie.

List żegnający tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska napisali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie Metropolii Warszawskiej, zebrani w Wołominie.

„Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jego nagłe odejście w tragicznych okolicznościach jest dla nas, przedstawicieli samorządów metropolii warszawskiej, niepowetowaną stratą. Polski samorząd stracił wybitnego gospodarza.
Prezydent Paweł Adamowicz był przez lata oddany mieszkańcom, którzy odwdzięczali mu się za to zaufaniem podczas kolejnych wyborów. Posiadał niezwykłą umiejętność rozładowywania konfliktów i przełamywania uprzedzeń, był otwarty na szeroką współpracę. Rozumiał rolę Gdańska jako metropolii, która, musi być silna, ale jednocześnie solidarna z otoczeniem. Był orędownikiem sprawy metropolitalnej nie tylko na polu lokalnym, ale także krajowym i europejskim. Jego doświadczenia i pomysły w zakresie budowania współpracy metropolitalnej są dla nas, przedstawicieli metropolii warszawskiej, źródłem inspiracji.
Prezydent Paweł Adamowicz pozostanie w naszej pamięci jako znakomity gospodarz miasta, który przez ponad 20 lat swojej szlachetnej służby dla dobra lokalnej społeczności nie bał się podejmować odważnych decyzji, często wyznaczając kierunek działania w danej sprawie. Współczesny Gdańsk – ważne centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze basenu Morza Bałtyckiego to dzieło życia Prezydenta Pawła Adamowicza.
Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia oraz kondolencje przede wszystkim najbliższej rodzinie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, ale także mieszkańcom Gdańska oraz wszystkim, którym to nagłe i niespodziewane odejście pozostawiło w sercach trudną do wypełnienia lukę.”