Mamy fioła w „Rzeczpospolitej” na punkcie samorządności - powiedział redaktor naczelny dziennika, Bogusław Chrabota odbierając Medal Honorowy Związku Miast Polskich.

Ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny „Rzeczpospolita” otrzymał Medal Honorowy Związku Miast Polskich w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój działalności Związku Miast Polskich, poprzez wspieranie rozwoju samorządu miejskiego w licznych publikacjach oraz innych działaniach medialnych, w tym poprzez stworzenie i nadanie odpowiedniej rangi Rankingowi Samorządów, a także za pośrednictwem ukazującego się od połowy 2015 roku Życia regionów, poświęconego w znacznej części polskim miastom i miasteczkom.

Medal został wręczony redaktorowi naczelnemu Laureata, Bogusławowi Chrabocie, podczas I Kongresu Polityki Miejskiej - XV Kongresu Miast Polskich, zorganizowanego w Krakowie w stulecie powstania Związku Miast Polskich.

- Mamy fioła w „Rzeczpospolitej” na punkcie samorządności - powiedział redaktor Bogusław Chrabota odbierając Medal Honorowy Związku Miast Polskich.

Dyplom uznania od Związku Miast Polskich przyznano również Hannie Wawrowskiej autorce projektu „Rzeczpospolita Życie Regionów” wraz z zespołem redakcyjnym.