Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad stworzeniem polskiej mapy innowacji. Mapa będzie odzwierciedlać funkcjonujące zastosowania nowych technologii m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Cyfryzacji, kontynuując swoje działania w zakresie nowych technologii – w szczególności sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy – rozpoczęło prace w celu stworzenia polskiej mapy innowacji. Mapa będzie odzwierciedlać funkcjonujące zastosowania nowych technologii w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach naukowych, podmiotach administracji centralnej i docelowo także w podmiotach prywatnych.

Celem badania jest zdobycie wiedzy na temat projektów z zakresu sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu rzeczy (IoT). Na podstawie zebranych danych, powstanie polska interaktywna mapa innowacji, która umożliwi szybkie dotarcie do informacji, które obecnie są rozproszone i trudno dostępne.

- Stworzenie mapy przyniesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla podmiotów, których projekty znajdą się w bazie danych, jak i dla odbiorcy tych informacji, czyli strony rządowej, która zyska wiedzę na temat podejmowanych działań - czytamy w liście Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji.

Wśród korzyści stworzenia takiej mapy wymieniane są:
  • promocja miasta/regionu/badań naukowych,
  • możliwość zdobycia nowych inwestorów,
  • możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami w zakresie wykorzystania nowych technologii,
  • możliwość nawiązania współpracy ze stroną rządową.
W pierwszej kolejności Ministerstwo Cyfryzacji chce zebrać informacje na temat działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nowych technologii. W związku z tym zwraca się z prośbą do miast o wypełnienie specjalnie w tym celu przygotowanej ankiety (w terminie do 8 marca 2019 r.).