Malborska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta Malborka podpisały umowę dotyczącą rozwijania idei samorządności, kształtowania postaw prospołecznych oraz kształtowania więzi międzypokoleniowych.

Na III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka podpisana została umowa międzypokoleniowa pomiędzy Malborską Radą Seniorów a Młodzieżową Radą Miasta Malborka dotycząca rozwijania idei samorządności, kształtowania postaw prospołecznych, współpracy w dziedzinie kultury i edukacji oraz kształtowania więzi międzypokoleniowych. Umowę parafowały przewodniczące Teresa Żelazo i Patrycja Skibiak.

- Jest wiele płaszczyzn współpracy, np. ta dotycząca bezpieczeństwa zachowań w domu, albowiem środowisko młodzieży i seniorów to są te grupy, które bardzo często są proszone o opiekę nad najmłodszymi. Przez okres wakacji mamy czas na analizę wspólnych przedsięwzięć - powiedziała Teresa Żelazo. - Mam nadzieję, że ten dokument zapoczątkuje naszą współpracę między młodzieżą a seniorami - dodaje.