Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał tytuł Samorządowego Menadżera Regionu 2016 w województwie lubelskim w rankingu Pulsu Biznesu. Zwyciężył głosami innych samorządowców.

Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał tytuł Samorządowego Menadżera Regionu 2016 w województwie lubelskim w rankingu Pulsu
Biznesu. Krzysztof Żuk głosami innych samorządowców zdobył największą liczbę punktów, na drugim miejscu uplasował się Piotr Dragan - Wójt Wisznic, a na trzecim Janusz Grobel - Prezydent Puław.

Ranking dotyczący samorządowców tworzą prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie biorąc pod uwagę cztery kryteria: efektywne zarządzanie finansami gminy (w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych), sprawne zarządzanie oświatą, inwestowanie w infrastrukturę i efektywne budowanie aktywności społecznej.

To już drugi tytuł Samorządowego Menadżera Regionu dla Prezydenta Żuka, podobne wyróżnienie zdobył w 2015 roku.