Blisko 1,4 mld zł samorząd Lublina wyda na projekty inwestycyjne w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich to niemal 1 mld zł.

W okresie programowania przypadającym na lata 2014-2020 przeważająca większość środków przeznaczona jest na rozwój transportu publicznego (63,6%), a także inwestycje drogowe (25,2%). Pozostałe obszary, w jakich realizowane są projekty to rewitalizacja, środowisko, infrastruktura społeczna czy społeczeństwo informacyjne.

To dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Wschodnia udało się przebudować skrzyżowanie al. Sikorskiego/ul. Ducha, połączyć ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin czy prowadzić prace przy przedłużeniu ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej. Blisko 700 mln zł pochodzi właśnie z tych środków, zdecydowana większość pozostałych projektów realizujemy natomiast z RPO Województwa Lubelskiego. Bez tych źródeł finansowania Lublin nie zmieniałby się tak dynamicznie, a my nie moglibyśmy myśleć o naszym mieście jako o metropolii – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Środki z unijnej perspektywy finansowej pozwolą na budowę i przebudowę ponad 25 kmdróg, budowę 10 mostów i wiaduktów, 38 km ścieżek rowerowych czy 15 km trakcji trolejbusowej. To także przebudowa 57 skrzyżowań, budowa i przebudowa 104 zatok autobusowych i 9 węzłów komunikacji miejskiej, a także rozbudowa systemu zarządzania ruchem o 73 skrzyżowania.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu na ulicach Lublina pojawi się 40 nowoczesnych trolejbusów z dodatkowym napędem (15 już jeździ), 32 autobusów elektrycznych i 23 spełniające normę emisji spalin Euro 6 (już jeżdżą po Lublinie). Oprócz tego Lublin wzbogaci się o system biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej, zajezdnię dla komunikacji pozamiejskiej i przebudowę kluczowych skrzyżowań. Jednym z większych wyzwań będzie budowa Dworca Metropolitalnego, który połączy komunikację PKS, PKP, regionalną i miejską w jednym miejscu. Planowana realizacja projektu przypada na lata 2019-2022.

Dzięki środkom z bieżącej perspektywy finansowej UE do 2022 roku zostanie zrewitalizowanych ok. 43 ha przestrzeni publicznej.