Rada Miasta Lublina odrzuciła wniosek Centralnego Biuro Antykorupcyjnego w Lublinie i projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka.

Rada Miasta Lublina odrzuciła projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta w głosowaniu imiennym 15 „za”, 16 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. Rada Miasta tym samym odrzuciła wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Na pisemny wniosek prezydenta miasta Lublina 14 listopada (poniedziałek) została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji - zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz z § 26 ust. 6 Statutu Miasta Lublina.