20 lutego miasto podpisze list intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwem Energii i Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie podjęcie współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności.

Miasto Lublin 20 lutego podpisze list intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwem Energii i Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który zakłada podjęcie współpracy z rządem RP na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Lublin jest gotowy do wdrażania programów pilotażowych, wypracowania dobrych praktyk i utworzenia Centrum Elektromobilności.

- Obecnie Lublin jest gotowy i chętny do wdrażania programów pilotażowych w dziedzinie elektromobilności, wypracowania dobrych praktyk, zbudowania zespołu eksperckiego i utworzenia Centrum Elektromobilności w naszym mieście. Ze względu na ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz potrzebę ograniczenia hałasu w mieście, rozwój komunikacji elektrycznej jest bardzo potrzebny – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Atutami Lublina jest stały rozwój transportu zbiorowego, ukierunkowanego na elektromobilność od 63 lat. Miasto posiada niezbędną infrastrukturę, którą tworzy ponad 61 km trakcji trolejbusowych oraz największy system „pojazdów na szelkach” liczący 90 trolejbusów kursujących na 12 liniach i 111 trolejbusów w inwentarzu (wszystkie pojazdy są produkcji polskiej, w tym 38 trolejbusów wyprodukowanych w Lublinie przez firmę URSUS).

W mieście powstał również autobus elektryczny URSUS Elektrowolt, stanowiący bazę do badań przygotowawczych dla systemu autobusu elektrycznego.