Pierwszego dnia Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, odbywającego się 25 i 26 września w Lublinie, na ręce prezydenta tego miasta przekazano prestiżowe wyróżnienie - Nagrodę Europy 2017.

Nagroda Europy to najwyższy szczebel w 4-stopniowej skali nagród przyznawanych corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy miastu, które jest najbardziej aktywne w promowaniu ideałów europejskich.

Wcześniej Lublin otrzymał Dyplom Europejski (2007), Honorową Flagę Rady Europy (2008), Honorową Odznakę Rady Europy (2013). Co roku nagroda trafia tylko do jednego miasta w całej Europie i poprzedzona jest trzystopniową wieloletnią kwalifikacją. Lublin jest piątym polskim miastem, które otrzymało to wyróżnienie od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Zgodnie z opinią podkomisji ds. Nagrody Europy - Lublin ogromnie rozwinął swoją współpracę międzynarodową i wyróżnił się działaniami z miastami partnerskimi, wykazał więzi z zagranicznymi społecznościami lokalnymi, ale także był organizatorem wydarzeń proeuropejskich. Komitet przyznał wyróżnienie m.in. za organizowanie szeregu uroczystości celebrujących Dzień Europy (jak np. symulacja sesji Parlamentu Europejskiego dla młodzieży) czy imprez kulturalnych (Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Carnaval Sztukmistrzów) oraz corocznych edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Nagroda została przyznana także za zasługi miasta w wysyłaniu konwojów humanitarnych do Gruzji i na Ukrainę.

- Cieszę się, że w roku świętowania jubileuszu 700 lat nadania naszemu miastu praw miejskich, to właśnie Lublin został uhonorowany tą nagrodą - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nagroda Rady Europy została wręczona pierwszego dnia Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Więcej o samym Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej można przeczytać TUTAJ