Miasto w przyszłym roku planuje rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej Lublina oraz zaoferuje kolejne e-usługi. Urząd właśnie ogłosił przetarg na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań.

Zamówienie jest częścią miejskiego projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, którego podstawowym założeniem jest uporządkowanie zakresu danych informatycznych w Urzędzie oraz udostępnienie go szerokiej grupie odbiorców.

W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Lublina i powstaną nowe e-usługi dla Wydziału Geodezji m.in. do obsługi komorników sądowych, uzgadniania dokumentacji projektowej oraz branżowych uzgodnień sieci uzbrojenia. Obecnie dostępne e-usługi z zakresu geodezji dotyczą zamawiania materiałów geodezyjnych, obsługi geodetów oraz rzeczoznawców majątkowych. Ponadto wykonawca ma dostarczyć moduły z zakresu obejmującego dane wydziału ochrony środowiska, miejskiego architekta zieleni oraz miejskiego konserwatora zabytków, a także narzędzie do generowania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania. Powyższe rozwiązania mają być gotowe do końca września 2020 roku. Na wykonanie i wdrożenie modułów: open data, analitycznego, partycypacyjnego i zarządzania energią wykonawca będzie miał czas do końca listopada przyszłego roku.

Ważnym elementem projektu będzie utworzenie Panelu Partycypacyjnego, w którym będzie możliwe aktywne uczestnictwo mieszkańców za pomocą jednego narzędzia w zakresie: Budżetu Obywatelskiego, Budżetu Zielonego, inicjatyw lokalnych, konsultacji społecznych oraz składania wniosków/uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań. E-usługa Budżetu Obywatelskiego umożliwi mieszkańcom Lublina udział i dostęp do wszystkich procedur związanych z tworzeniem takiego budżetu - od złożenia wniosków na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie, przez ich ocenę przez ekspertów, po oddanie głosu na zakwalifikowany projekt i prezentację zwycięskich wyników. Podobnie realizowana ma być e-usługa Budżetu Zielonego. Dzięki e-usłudze konsultacji społecznych mieszkaniec będzie miał możliwość wyrażania uwag i opinii w takich kategoriach jak planowanie przestrzenne i rewitalizacja, ochrona środowiska, zdrowie, kultura, mobilność, konsultacje z NGO.