20 marca w Lublinie odbyła się konferencja „Miasta 2050”. Jej tematem było poszukiwanie śmiałych rozwiązań, które pozwolą budować miasta jutra - efektywne i atrakcyjne bez względu na wielkość.

Konferencja „Miasta 2050”, która odbyła się 20 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, zgromadziła ekspertów z takich dziedzin jak foresight dla miast, współwytwarzanie, współzarządzanie, narzędzia technologiczne i społeczne, a skierowana była do przedstawicieli polskich miast, instytucji samorządowych, administracji lokalnej, jak również do środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Celem tego wydarzenia nie jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć polskich miast, ale wybiegnięcie w przyszłość w poszukiwaniu śmiałych rozwiązań, które pozwolą budować miasto jutra – efektywne i atrakcyjne, poprzez dostarczenie najwyższej jakości praktycznej wiedzy i przykładowych rozwiązań, pozwalających budować nowoczesne i atrakcyjne miasta bez względu na ich wielkość.

Prelegenci z kraju i zagranicy zaprezentowali rozwiązania, które już dziś zmieniają sposób, w jaki myślimy o mieście, technologiach, jego zasobach i potencjale. Konferencja była wielowymiarowym doświadczeniem otwierającym możliwość poznania innowacji technologicznych i społecznych, które podnoszą jakość życia mieszkańców i generują oszczędności dla samorządów oraz stanowią inspirację dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i uczelni, gotowych współtworzyć swoje miasta.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina:

Zapraszam do udziału w Konferencji Miasta 2050, podczas której poznamy rozwiązania pozwalające tworzyć miasta nowoczesne i bliskie obywatelom, otwarte na własną i cudzą różnorodność. Przyszłość jest jednocześnie wyzwaniem, jak i zasobem z którego możemy korzystać, aby rozwijać nasze miasta i podnosić jakość życia mieszkańców.

Spotkajmy się, by spojrzeć w przyszłość miast, wyjść poza kilkuletnie plany i porozmawiać o wizjach rozwoju na kolejne dekady. Podczas inspirujących prezentacji i warsztatów poznamy innowacyjne rozwiązania z Polski i Europy, które pozwoliły miastom wejść na wyższy poziom zrównoważonego rozwoju i stać się przykładem dla innych. Uczestnictwo w konferencji to doskonała okazja do nawiązywania kontaktów i budowania relacji z ludźmi o nowoczesnym spojrzeniu na przyszłość.

Związek Miast Polskich objął swoim patronatem tę konferencję.

Więcej informacji - program i formularz zgłoszenia - https://miasta2050.lublin.eu/