Lublin został wyróżniony tytułem "Inteligentne Miasto Roku" w kategorii 100-500 tys. mieszkańców m.in. za inwestycje w inteligentny system sterowania ruchem oraz rozwiązana w transporcie zbiorowym.

Lublin został wyróżniony prestiżowym tytułem przyznawanym podczas "Smart City Forum" - corocznego spotkaniu firm z sektora
informatycznego i telekomunikacyjnego. Miasto uzyskało tytuł w kategorii "Inteligentne Miasto Roku od 100 do 500 tys mieszkańców 2015 m.in. za inwestycje w inteligentny system sterowania ruchem oraz rozwiązana w transporcie zbiorowym.

W grupie miast powyżej 500 tys. mieszkańców tytuł ten zdobył Wrocław, a w grupie miast poniżej 100 tys. Legnica.

Projekty Smart City jako stosunkowo nowe zagadnienie wpływają bezpośrednio na jakość życia, poprzez wprowadzanie narzędzi z zakresu zrównoważonego rozwoju - ułatwiających funkcjonowanie ośrodkom miejskim poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie min. transportu, energii, ekologii, platform komunikacyjnych zwiększających atrakcyjność urzędów czy też włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji.

Największym projektem z zakresu Smart City w Lublinie jest wdrożony w ubiegłym roku System Zarządzania Ruchem, który ma przede wszystkim usprawnić płynność ruchu drogowego poprzez odpowiednio zaprogramowaną zmianę świateł, a także poprawić
bezpieczeństwo na lubelskich drogach. Innym przykładem projektów z zakresu Smart City jest Lubelska Biblioteka Wirtualna, miejski system telekomunikacyjny, Miejskie Data Center i Centrum Kopii Zapasowych, ponad 250 hotspotów, czy też 230 kamer monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej oraz system informacji geoprzestrzennej.