Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła budżet miasta na 2018 rok. - To rekordowy, historyczny i niepowtarzalny budżet, jakiego Łowicz jeszcze nie widział – mówi burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński.

Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła budżet Miasta Łowicza na 2018 rok. - To rekordowy, historyczny i niepowtarzalny budżet, jakiego Łowicz jeszcze nie widział – tak o przyszłorocznym planie finansowym miasta mówił burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, przedstawiając projekt uchwały budżetowej. Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych głosu. Nikt nie był przeciwny.

W przyszłorocznym budżecie miasta dochody zaplanowane zostały na ponad 147 mln zł, a wydatki na poziomie aż 167,3 mln zł. Na same inwestycje zaplanowano ponad 59 mln zł, co stanowi ponad 35 proc. wszystkich wydatków budżetowych. W tabeli inwestycyjnej widnieje w sumie 57 zadań, ale ich lista z pewnością będzie dłuższa.

Najkosztowniejszym i najważniejszym przedsięwzięciem, uwzględnionym w budżecie, będzie modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Na realizację inwestycji zarezerwowano 34,6 mln zł. Kolejnym będzie budowa wiaduktu i dróg dojazdowych na którą zapisano 6,5 mln zł. Zadanie to obejmie m.in. rozpoczętą w tym roku budowę ul. Dmowskiego z przebudową ul. 1 Maja, a także pierwsze prace związane z przebudową infrastruktury drogowej na Zatorzu. Ponad 5,6 mln zł zarezerwowano na projekt transportowy, w ramach którego zakupione zostaną cztery nowe autobusy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a 488,5 tys. zł. pokryje zakup rowerów publicznych.

Wśród kosztownych zadań znalazła się również modernizację miejskiego targowiska (500 tys. zł), przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida i Szkolnej (900 tys. zł), Sochaczewskiej (400 tys. zł), Moniuszki (150 tys. zł), Dolnej (130 tys. zł), budowa ul. Kopernika (650 tys. zł), Wegnera, Rotstada i Aptekarskiej (300 tys. zł), Braterskiej i Diamentowej (150 tys. zł), Dziewiarskiej (150 tys. zł) i Kresowej (150 tys. zł). Miasto przekaże również 150 tys. zł dotacji dla powiatu łowickiego na przebudowę chodnika w ul. Jana Pawła II.